Trendovi i ugrožavajući faktori

U poslednjim decenijama XX veka na celoj gnezdilišnoj teritoriji smo konstovali zanačajan pad populacije.

Mogući razlozi opadanja brojnosti:

  • Nedostatak mesta za gnežđenje (opadanje populacija gačaca, nestajanje šumostepe, ilegalna seča šuma)
  • Gubljenje staništa (intenziviranje poljoprivrede, nestaje tradicionalan način pašarenja)
  • Elektrokucija, saobraćaj.
  • Grabljivice (kuna, jastreb) čine veliku štetu u kolonijama sivih vetruški.
  • Tokom seobe i na zimovalištima nepovoljni uslovi povećavaju mortalitet.