Trendek és veszélyeztető tényezők

A XX. század utolsó évtizedétől a kék vércse állományának jelentős csökkenése volt tapasztalható a teljes költőterületén, melynek feltételezett okai:

  • Fészkelőhely-hiány (vetésivarjú-állomány csökkenése, pusztai erdőfoltok eltűnése, illegális fakivágás)
  • Élőhelyvesztés (intenzív mezőgazdaság térhódítása, hagyományos területkezelési módok /pl. legeltetés/ visszaszorulása)
  • Áramütés, közúti elütések
  • Ragadozók (nyest, héja) kártétele a fészkelő-telepeken
  • A vonulás alatt bekövetkező veszteségek, mortalitás, kedvezőtlen hatások a telelő területeken