Védelmi helyzet

A kék vércsét az IUCN vörös listás fajként a csaknem veszélyeztetett (Near threatened) kategóriába sorolja. A kék vércse Magyarországon fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 500.000 Ft., az Európai Madárvédelmi Irányelv (79/409/EEC) első mellékletében (Annex I) szerepel.

A faj európai fajmegőrzési terve 2010-ben jelent meg hivatalosan. A dokumentumot a BirdLife International felkérésére az MME munkatársai szerkesztették. A széleskörű adatgyűjtésben a faj elterjedési területén dolgozó nemzetközi szakembergárda és a 2009-ben zárult kékvércse-védelmi LIFE program munkatársai vettek részt.

A faj világállománya 26.000-39.000 pár, melynek nagy része az orosz sztyeppterületeken költ, ezen kívül Ukrajna, Románia, és Magyarország rendelkezik jelentősebb állománnyal.

Hazánkban költő állományát 2005-ben 700-800 párra becslik, mely folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. „A kék vércse védelme a Pannon régióban” című LIFE Nature projekt (LIFE05 NAT/H/000122) utolsó évében, 2009-ben a magyarországi állomány a becslések szerint 1000-1100 pár közé volt tehető. A Magyarországon és Romániában folyó LIFE program keretében a faj állományának monitorozása és a védelemi tevékenységek nyomon követése érdekében 2006-2008 között új monitoring rendszer került kialakításra, melyet a Magyarország-Szerbia IPA Határon átnyúló Együttműködési Program keretében átadtunk és adaptáltunk a szerbiai körülményekhez.