IPA projekt

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 és 2013 között valósul meg IPA (azaz „előcsatlakozási támogatási eszköz”) programként. Hosszú távú átfogó célja, hogy elősegítse egy fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező, harmonikus és együttműködő régió létrehozását, amelyben a határ menti területek és ott élő közösségek közösen ápolják a kulturális és természeti örökséget, erősödnek az üzleti, oktatási, kutatási és kulturális együttműködések, és növekszik a foglalkoztatottság.

A Program támogatásra jogosult területei Magyarországon Bács-Kiskun és Csongrád megyék, Szerbiában a Szerb Köztársaság egyik közigazgatási egysége, a Vajdaság Autonóm Tartomány teljes területe, Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát és Közép-Bánát kerületek, valamint kapcsolódó területekként Dél-Bánát és a Szerémség.

A magyar–szerb határon átnyúló együttműködés támogatásra jogosult területei (Forrás: Programdokumentum Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013)

A régió természeti örökségének megőrzéséért a magyarországi megyékben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság felelősek, mint az állami természetvédelem területi szervezetei. A Vajdaság területének 5,5%-a védett, a tartomány területén 1 nemzeti park (Fruška Gora), 4 regionális természeti park, 4 természeti park, 11 különleges természeti rezervátum, 10 természeti rezervátum, 2 természeti emlék és 4 tájvédelmi körzet található. A szerb oldal Nemzeti Környezetvédelmi Stratégiája szerint – mint a környezetvédelem területén általában, megfigyelhető elmaradás – a környezetgazdálkodás még intézményi és jogi értelemben is fejlesztésre szorul.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME/BirdLife Hungary) és a Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egyesület (DZPPV/BSPSV) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság közös partnerségben nyerte el a program támogatását „Natura 2000-es jelölő madárfajok állományának természetvédelmi kezelése és állategészségügyi monitorozása” című pályázatához.
Az EU támogatásával és hazai társfinanszírozással megvalósuló program 2010. július 1-én indult, 15 hónap időtartamú, teljes költségvetése pedig közel 250 ezer euró.

Hosszú távú, általános célunk a határ menti térségek madárvédelmi szempontból jelentős területein a kedvező természetvédelmi helyzet elérése és fenntartása; Magyarországon a Natura 2000 hálózat megfelelő működésének segítése, kiegészítése, Szerbia területén pedig annak megalapozása. Programunk az Európában egyedülálló Pannon biogeográfiai régió déli részén elhelyezkedő, határ menti területek egységes madártani monitoringjának alapjait szándékozik megteremteni. Ennek keretében a gyakorlati védelmi tevékenységek összehangolását célozza meg két attraktív, a régióra legjellemzőbb Natura 2000 jelölő faj, a kék vércse és a szalakóta védelmén keresztül.