Konkrét célkitűzések

  • a határ két oldalán fekvő területek kék vércse és szalakóta állományának felmérése, részletes és egységes monitoring rendszerének kidolgozása, a Magyarországon eddig gyűjtött tapasztalatok megosztásával és szerbiai adaptálásával; a kidolgozott rendszer hosszú távú működtetése
  • a célfajok állományának aktív védelme, az állománycsökkenés megállítása Szerbia területén, a Magyarországon az elmúlt években zajlott Kékvércse-védelmi LIFE programból kimaradt, jelentős fészkelőhelyek állományának menedzselése, a megszűnt természetes fészkelőhelyek átmeneti, mesterséges költőládákkal való pótlása, stabil fészektelepek kialakítása
  • a két faj állategészségügyi monitorozása, különös tekintettel a komoly emberi megbetegedéseket okozó, Magyarországon huzamosabb ideje jelen levő Nyugat-nílusi láz vírus, másrészt a madárhimlő és a Mycoplasma fertőzések járványtani jellemzőinek megismerése érdekében
  • veszélyeztető tényezők feltárása, definiálása és megoldási javaslatok kidolgozása elsősorban Szerbia, de az egész program területére
  • a két faj védelmén keresztül a madárvédelem jelentőségének és szerepének közvetítése a társadalom széles rétegei felé (edukáció), gazdálkodók bevonása a fészektelepekhez, fészkelő helyekhez kapcsolódó táplálkozó-területek fenntartásába
  • három nyelvű (szerb-magyar-angol), a szalakótát és kék vércsét, valamint a program tevékenységét bemutató honlap elkészítése
  • rendszeres tapasztalatcsere és információátadás biztosítása a két ország partnerszervezetei között
  • az állami és civil természetvédelmi szervezetek munkájának összehangolása, kölcsönös segítése (gyakorlati tevékenységek) és rendszeres információáramlás kiépítése