Konkretni ciljevi

  • procenjivanje veličine populacije sive vetruške i modrovrane, izrada detaljnog i jedinstvenog monitoring sistema pomoću dosadašnjih iskustava stečenih u Mađarskoj; i dugoročno primenjivanje sistema
  • aktivna zaštita ciljnih vrsta ptica, zaustavljanje pada brojnosti u Srbiji, dopuna LIFE programa zaštie sive vetruške u Mađarskoj: vraćanje sive vetruške na nekadašnja gnezdilišta pomoću postavljanja kućica za gnežđenje, formiranje stabilnih gnzedećih kolonija
  • monitoring epidemiološke bezbednosti sive vetruške i modrovrane, s obzirom na već duže vreme prisustnog virusa zapadno-nilske groznice u Mađarskoj, i upoznavanje epidemiološke osobine zaraza Mycoplazmom
  • otkrivanje ugrožavajućih činilaca, njihova definicija i izrada mogućih rešenja za Srbiju kao i na celom projektnom području
  • propagiranje zanačja zaštite ptica kroz zaštitu dveju ptičjih vrsta, uključivanje poljoprivrednika u održavanje teritorija, mesta za ishranu na gnezdilištima
  • trojezični (srpski-mađarski-engleski) vebsajt za prikazivanje programskih ciljeva i rada, kao i za upoznavanje šire javnosti sa zaštitom sive veturške i modrovrane
  • redovno izmenjivanje iskustava i informacija između partnerskih organizacija dveju zemalja
  • usaglašavanje rada civilnih i državnih organizacija na polju zaštite prirode, uzajamno pomaganje i izrada metoda redovnog izmenjivanja informacija