Monitoring

Glavni cilj projekta da dođemo do verodostojnih podataka o broju parova, veličini gnezdeće populacije na projketnom području, a na povoljnijim mestima postavljanjem kućica pomažemo opstanak vrste, a po mogućnosti i povećavamo brojnost postojeće populacije. I pre početka realizacije projekta u manjem ili većem broju i na teritoriji Vojvodine kao i u Mađarskoj postavljena su veštačka gnezda tj. drvene kućice za gnežđenje sivih vetruški, njihovo redovno održavanje i kontrola takođe su sastavni deo monitoringa. Osim toga i kod modrovrane i kod sive vetruške glavni zadatak je dalje pronalaženje gnezdećih parova u prirodnim dupljama i gnezdima. Ovaj posao zahteva izradu zajedničke metode rada na terenu. Metodika rada se izrađuje tokom ralizacije projekta. U okviru mađarsko-rumunski LIFE Nature projekta „Zaštita sive vetruške u Panonskoj regiji“ (LIFE05/NAT/H/000122) tokom monitoringa i zaštitarskog rada u periodu od 2006-2008. godine izrađen je nov monitoring sistem. Ovaj protokol je adaptiran na vojvođanske uslove, i u mogućnosti smo da na jedinstven način vršimo monitoring sive vetruške na području Panonske Biogeografske Regije.

Zainteresovani za monitoring za obe vrste mogu skidati sa projektnog sajta potrebne obrazce. Molimo volontere da prate uputstva prilikom unošenja podatak u obrazac, i da stupe u kontakt sa koordinatorima!