IPA projekat

Mađarska-Srbija IPA program prekogranične saradnje ima dugoročni sveobuhvatni cilj
razvoja harmonične i koopreativne regije sa održivom i bezbednom prirodnom okolinom, gde se formiraju pogranične regije i zajedničko neguju tradicije, kulturna i prirodna baština, obrazovanje, istraživanje i povećava se zaposlenost.


Programska područja koja ispunjavaju uslove projekta su Csongrád i Bács-Kiskun županije u Mađarskoj, a u Srbiji cela Autonomna Pokrajina Vojvodina: zapadna, severna i južna Bačka, severni i srednji Banat, odnosno pridružena područja južnog Banata i Srema.


 Projektno područje Mađarska-Srbija prekogranične saradnje (Izvor: Programdokumentum Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013)

Za očuvanje prirodne baštine u regionu u dvema mađarsim županijama odgovorni su direkcije Nacionalnog Parka Kiškunšag i NP Kereš-Maroš, lokalne organizacije državne zaštite prirode. Od teritorije Vojvodine 5,5%-a je zaštićena, na području pokrajine nalazi se jedan nacionalni park (Fruška gora = Tarcal hegység), 4 regionalni park prirode, 4 park prirode, 11 specijalni rezervat prirode, 10 rezervat prirode, 2 spomenik prirode. U Srbiji po Nacionaloj Strategiji Zaštite Prirode, što se tiće upravljanja gazdovanja prirodnim resursima još ima mnogo da se radi u institucionalnom kao i pravnom smislu.

Mađarsko ornitološko društvo (MME/BirdLife Hungary) i Društvo za zaštitu i posmatranje ptica Vojvodine (DZPPV/BSPSV) i Nacionalni Park Kiškunšag i NP Kereš-Maroš u zajedničkom partnerstvu je dobio podršku projekta pod naslovom „Upravljanje zaštitom i monitoring epidemiološke bezbednosti Natura 2000 vrsta ptica“.
Program se realizuje u sufinansiranju IPA (EU) i nacionalnog budžeta Mađarske o 01. jula 2011. tokom 15 meseci, sa punim budžetom od blizu 250.000 evra.

Dugoročni cilj projekta je razvoj i održavanje – iz aspekta zaštite ptica – značajnih pograničnih područja. U Mađarskoj: pomaganje i dopuna rada na Naturi 2000 mreže, a na srpskoj strani polaganje temelja Natura 2000 mreže. Naš projekat ima za cilj stvaranje osnove zajedničkog sistema monitoringa ptica na južnim delovima Panonske bigegografske regije koja je jedinstvena u Evropi. U okviru toga kroz zaštitu sive vetruške i modrovrane, dve veoma atraktive Natura 2000 ptičje vrste, imamo za cilj usaglašavanje praktičnih zaštitarskih delatnosti.