Stanje zaštite

Siva vetruška se nalazi na IUCN crvenoj lisiti u kategoriji skoro ugroženih (Near threatened) vrsta. Siva vetruška je u Mađarskoj strogo zaštićena, odštetna verdnost je 500.000 Ft. U Srbiji ona spada u grupu strogo zaštićenih vrsta. Po odštetnom cenovniku (Prilog 2), Zakona o zaštiti prirode (Službeni glasnik RS 36/2009, 88/2010) kazna za ubijanje ove vrste je 250.000 dinara! U Evropskoj direktivi za ptice (79/409/EEC) nalazi se u Annexu I.
Od 2010. nalazi se u evropskom planu zaštite vrsta. Na inicijativu BirdLife Internationala ovaj dokumenat su sastavili saradnici Mađarskog ornitološkog društva. U prikupljanju podataka o rasprostranjenosti vrste učestvovali su stručnjaci angažovani u LIFE projektu koji je bio okončan 2009. godine.

Svetksa populacija sive vetruške broji 26.000-39.000 parova, od čega većina se gnezdi u Rusiji (?), Kazahstanu (5000-10000) a značajna populacija živi i u Ukrajni (2700), Rumuniji (2000) i Mađarska (600-1000).

U Mađarskoj 2005. gnezdeća populacija je bila procenjena na 700-800 parova, sa opadajućom tendencijom. U poslednjoj godini (2009) LIFE Nature projekta (LIFE05 NAT/H/000122) „Zaštita sive vetruške u Panonskom regionu“ veličina mađarske populacije bila je procenjena na oko 1000-1100 parova. U Srbiji se gnezdi 100-250 parova zavisno od godine. 

U mađarsko-rumunskom LIFE programu u periodu od 2006-2008. godine izrađen je jedinstven sistem zaštite i monitoringa vrste. Ovaj monitoring sistem je u okviru Mađarska-Srbija IPA prekogranični programa adaptirano na uslove koji vladaju u Srbiji i stoji na raspolaganju projektnom partneru.