Stanište

Siva vetruška je tipična nizijska vrsta, preferira velika otvorena prostranstva gde se nastanjuje u manjim šumarcima i drvoredima. Naseljava travnate pustare, šumostepe, a delom i poljoprivredna staništa i obradiva područja.