Seoba

Sive vetruške u postreproduktivnom periodu, od avgusta do oktobra lutaju na gnezdećim teritorijama, ali povremeno se u velikom broju pojavljuju u zapadnoj i severnoj Evropi.
Od sredine avgusta do početka oktobra preko dana se hrane u manjim jatima, ali pre zalaska sunca okuplja se u veća jata i od više hiljada primeraka. Malo znamo o izboru mesta za noćenje, ali često se okupljaju na nekom zabačenom drvetu, u drvoredu ili šumarku. Tradicionalna noćilišta koriste kroz više godina.

Sive vetruške u sptembru i oktobru napuštaju Evropu i u širokom frontu (od blizkog Istoka preko celog Mediterana) lete prema južnim delovima Afrike, gde od novembra do februara provedu zimu na savanama. Sredinom aprila i početkom maja se vraćaju na gnzedilišta.