Nemirne duše stigle kući

Ovih dana su pristigle prve sive vetruške sa afričkih zimovališta na svoja gnezdilišta u Srbiju, Mađarsku i Rumuniju.

Prvopristigli mužjak sive vetruške u 2012. godini (Foto: Engi László)

 

Prve jedinke su 13. aprila stigle na livade Kiraljheđeša u koloniju od veštačkih gnezda, a narednih dana su pristizale vesti o dolasku sivih vetruški i na druge lokacije. Među prvima su se našle i neke ranijeih godina obeležene ptice. Tako, 16. aprila na pustari Hodmezevašarhelja očitali smo prsten sa oznakama AZ9. Tu pticu smo obeležili 2008. godine još kao mladunca na gnezdu na Čerebekenjskom pašnjaku. 19. aprila 2012. primećeni su i prve sive vetruške na gnezdilištu u Srbiji, u koloniji formiran od drvenih kućoca kod Vrbice (Čoka).

U Vrbici prvopristigla ženka je već izabrala kućicu za gnežđenje (Foto: Ágoston Attila)

 

Ove prve pridošlice se rado zadržavaju na korovima kučica, sunčaju se, ali čim se pojavi suparnik, počinje borba za najpogodnije gnezdilišno mesto. Krajem aprila, početkom maja, u periodu zauzimanja najpogodnijih gnezdilišta bitke su neprekidne među rivalima. To traje sve do polaganja prvih jaja.

Mužjak čeka svoju partnerku kod novoosvojenog gnezda. (Foto: Solt Szabolcs)

 

Mada je početak proleća obećavalo suvu i toplu godinu, krajem aprila vreme se zahladnilo uz učestale kiše. Sive vetruške ipak nisu odustale od osvajanja gnezdilišta, bilo je kolonija, gde se sa početna 2-3 para za dva dana brojnost povećala i na 20 pari.

Sin Jazmina,- ženke koja je 2009.-e dobila satelitski odašiljač- se vratio. Zadnji put smo ga videli 2010. kad se uspešno gnezdio na pustarama Hodmezevašarhelja (Foto: Solt Szabolcs)

 

Ponovo smo videli i Tihamera, mužjaka koji je nosio geolokator i prošle godine ga nismo uspeli ponovo uhvatiti. Nadamo se da ćemo ove godine uspeti da mu skinemo majušnu aparaturu i time steći dodatna saznanja o kretanju sivih vetruški na afričkom zimovalištu.

Sviđa ti se novi dom? (Foto: Solt Szabolcs)

 

Krajem meseca, 30. aprila – nešto ranije nego obično – pojavili su se i prvi prošlogodišnji mladunci, koji su uspešno prebrodili svoju prvu, dugačku seobu. Ove drugogodišnjake, jedva da su polno zrele odrasle ptice mogu da se upare, čak i uspešno da se razmnožavaju, ali obično, to im uspeva tek  u trećoj godini života.

Uspešno okončana prva seoba – prvopristigli drugogodišnji mužjak u 2012. (Foto: Solt Szabolcs)