Szalakóta monitoring

1. Revírfelmérés

Programunk egyik fontos célja, hogy a projekterületen a lehető legpontosabban fel tudjuk mérni a revíreket tartó szalakóták számát.
Mivel az állományfelmérésnek ki kell terjednie a természetes odúkban költő madarakra, ezért fontos, hogy a költésidőszakban a mesterséges odúk ellenőrzése mellett meg kell találni a potenciális természetes költőhelyeket, amelyhez a segítséget a szalakóta jellegzetes táplálékszerző stratégiája adja. Vártamadár lévén kiemelkedő pontokon ülve,- jellemzően magányosan álló fákon, elektromos vezetékeken, oszlopokon-, vadászik állati eredetű zsákmányára, ezért a mozaikos gyepek, fás ligetek, szántók által határolt területeket alaposan végignézve könnyű észrevenni nyár elején a feltűnő madarakat.
A felmérés módszere, hogy a fiókák kikelése előtt, még május végén egyszer, majd június közepén másodszorra is az alkalmas területeket végignézve a megfigyelési pontokat térinformatikai eszközzel rögzítjük. A felmérés alapján kapott pontokat statisztikai eszközökkel elemezzük és a revírek nagysága alapján meghatározzuk a költő párok számát.
A módszer már csak bizonyos korlátozásokkal használható a fiókák kikelése után, amikor már mind a hím, mind a tojó madár intenzíven mozog nagyobb területen.
A munkában részt venni kívánó érdeklődők le tudják tölteni a rendszeresített felmérő lapunkat,(letöltések-dokumentumok) amely az alapadatok mellett a táplálkozás helyének típusa alapján próbál az élőhelyhasználat kapcsán felmerült kérdésekre is válaszokat keresni.

 

2. Mesterséges odúk felmérése

A mesterséges odúkkal való telepítés az 1980-as évek elején kezdődött Magyarországon, amikor az MME Csongrád megyei Helyi Csoportja. Az elmúlt két évtizedben több száz odú került Csongrád és Bács-Kiskun megye területére, de mind az odúk minősége, mind a térinformatikai eszközök hiánya miatt a teljesség igénye nélkül van tudomásunk a költőládák számáról és hollétéről.
A projekt célja az, hogy a két megye területén kihelyezett odúkat felmérjük, az állapot-felmérés után cseréljük azokat a pontos GPS-koordináták és az összes általunk fontosnak ítélt jellemző adat rögzítése után, majd az arra alkalmas területeken egy pontos és részletes adatbázis építése mellett azokon a területeken is helyezzünk ki új odúkat, ahol a faj a költésre alkalmas természetes lehetőség híján nincs még jelen, bár azon kívül minden feltétel adott a sikeres költéshez.
Cél az alföldi szalakóta állomány megerősítése, stabilizálása kedvező lehetőséget adva a fajnak a további terjeszkedésre a korábbi fészkelő területei felé.
A munkában részt venni kívánó érdeklődők le tudják tölteni a rendszeresített felmérő lapunkat,(letöltések-dokumentumok).