Prva gnezda

Po rezultatima treće kontrole gnezda, najstariji mladunac ima već dve nedelje, dok se najmlađi mladunac obične vetruške na Vašarhelji-pustari tek izlegao.

Prva gnezda obične vetruške sa mladuncima u 2012. (Foto: Kotymán László i Solt Szabolcs)

 

Ali je jedan deo parova, kao što je to uobičajeno bilo i prethodnih godina, tek sad započeo sa gnežđenjem. Hladno vreme sredinom aprila je masivno podelilo sezonu parenja na dva dela. Mladunci su srećno preživeli tornado koji se desio 7. maja. U kućicama većinu menija uglavnom sačinjava poljski pacov.

Ali postoje još i gnezda sa 7 jaja, koja obećavaju dobru godinu (Foto: Solt Szabolcs)

 

A takođe je započeto zauzimanje gnezda i kod sivih vetruški, u njihovim gnezdima dominira meni sastavljen od žabe češnjače i balegara. Položena su i prva jaja, znači ovu godinu karakteriše rani početak gnežđenja, veći deo parova je istovremeno započeo polaganje jaja. 

Zbog gnezda zabrinuta ženka kritičnim pogledom posmatra kontrolu  (Foto: Solt Szabolcs)

 

Jedan manji deo gnezda malih ušara je još isto u toku inkubacije, dok kod parova koji su u ranijim vestima već pomenuti, njihovi mladunci su već napustili gnezda.

Mala ušara (Foto: Kotymán László i Solt Szabolcs)

 

Mladunci kolonije gačaca kod Sekkutaša isto u ovo vreme napuštaju svoja gnezda, dok su čavke još većinom zauzete podizanjem svojih malih pilića.

 

Gnezdo čavke sa perjem postavljeno, puno jaja i mladunaca, ali neuobičajeno bez grana (Foto: Solt Szabolcs)